Stanął w ogniu nasz wielki dom – olej płótno, 150 X 100 cm, 2019, Krzywcza