Shadow – olej/metal/deska, 42 X 47 cm, 2019, Krzywcza