Pink Fire – olej/metal/deska, 50 X 48 cm, 2019, Krzywcza