Dym – olej/metal/deska, 30 X 55 cm, 2019, Krzywcza