“Taki jest klucz do jaśniejącego świata. Temu, kto bierze go pełną szacunku i pewną ręką, otwiera także inna krainę” – Oscar Miłosz